نقاشی با زغال

نکاتی در خصوص طراحی با طراحی با مداد زغالی و زغال

/
زغال یکی از قدیمی ترین ابزارهای طراحی به شمار می آید، از نخستین مورد…
نقاشی مداد رنگی

چینش لایه ها در طراحی با مداد رنگی

/
یک مزیت استفاده در طراحی با مداد رنگی این است که رنگ ها با هم سازگار…
نقاشی مداد رنگی

نقاشی مداد رنگی

/
نقاشی با مداد رنگی نقاشی با مداد رنگی و انواع سبک های آن به همراه م…
عربعلی شروه

استاد عربعلی شروه نقاش سفالگر و مجسمه ساز ایرانی

/
یکی از کتاب های مناسب هنرهای تجسمی در زمینه آناتومی بدن انسان …
فعالیت های حوزه طراحی حامد پورعلی

فعالیت های حوزه طراحی حامد پورعلی

/
فعالیت های حوزه طراحی حامد پورعلی مقالات فعالیت های حوزه طراحی حامد پورعلی بدون تردید از طراحی می توان به عنوان مهم ترین و اساسی ترین واسط(مدیوم) در حوزه هنر تجسمی یاد نمود. مفهوم طراحی را به تعبیری می توان در واقع بیان هنرمند از فرم و فضا و نور و سایه دانست.
فعالیت های فوتورئالیستی حامد پورعلی

فعالیت های فوتورئالیستی حامد پورعلی

/
با توجه به اهمیت واسط ها(مدیوم ها) در ارائه یک مفهوم درهنر ت…
سیاه قلم

سیاه قلم چیست

/
  طراحی شکلی از هنر تجسمی (visual art) است که هنرمند از ا…
طراحی چشم با تکنیک سیاه قلم

طراحی چشم با تکنیک سیاه قلم

/
در طراحی چشم با تکنیک سیاه قلم باید حوصله کافی داشته باشید و با دقت کنید چشم زیباترین عضو صورت است که هر چه بهتر طراحی شود نمای طبیعی تری به چهره میدهد .