فعالیت های حوزه طراحی حامد پورعلی

بدون تردید از طراحی می توان به عنوان مهم ترین و اساسی ترین واسط(مدیوم) در حوزه هنر تجسمی یاد نمود. مفهوم طراحی را به تعبیری می توان در واقع بیان هنرمند از فرم و فضا و نور و سایه دانست. در همین راستا در این مجموعه آموزشی نیز توجه به سزایی به حوزه ط…

فعالیت های فوتورئالیستی حامد پورعلی

با توجه به اهمیت واسط ها(مدیوم ها) در ارائه یک مفهوم درهنر تجسمی، توسعه هر چه بهتر این ابزارها می تواند هنرمند را در ارائه هر چه بهتر مفاهیم یاری دهد.در همین راستا تکنیک سیاه قلم هم از جمله تکنیک هایی بوده که همواره برای هنردوستان جالب توجه بوده است.…

سیاه قلم چیست

  طراحی شکلی از هنر تجسمی (visual art) است که هنرمند از ابزار های طراحی متفاوتی برای ایجاد طرح بر روی کاغذ ، مقوا ، شیشه ، پلاستیک و.....استفاده می کند . ابزار شامل مداد های گرافیکی (طراحی) خودکار ، جوهر (مرکب ) مداد رنگی ، مداد  شمعی ، رنگ رو…

طراحی چشم با تکنیک سیاه قلم

در طراحی چشم با تکنیک سیاه قلم باید حوصله کافی داشته باشید و با دقت کنید چشم زیباترین عضو صورت است که هر چه بهتر طراحی شود نمای طبیعی تری به چهره میدهد . مرحله ۱:اول طرح ساده و اولیه ای از چشم میکشیم .حتی جای برقی که توی چشم هست را هم باید گ…