درباره مجموعه پرشین آرت پدیا

مجموعه آموزشی پرشین آرت پدیا به جهت توسعه فرآیند آموزش استاندارد هنرهای تجسمی سعی در استفاده از تجربیات ارزشمند اساتید در مباحث مرتبط با تکنیک های طراحی و نقاشی برای فارسی زبانان جهان دارد. امید است با همکاری شما دوستان عزیز شاهد توسعه هر چه بیشتر خدمات این مجموعه باشیم.

با احترام

حامد پورعلی