از آن هنگام که به خاطر دارم مسئله آموزش در هنر تجسمی و دسترسی به مدرسین با ویژگی های استاندارد تدریس و علاقمند به پژوهش از مواردی بود که همواره با آن روبرو بودم. با توجه به تجربیات و ارتباط با سال های اخیر با دوستان در شهرهای مختلف ایران، به وضوح این امر کماکان در مسیر آموزش برای علاقمندان به هنر تجسمی کشور مشاهده می شود.

در همین راستا بسیار راغب شده که آموزش این مباحث در قالب تیم های حرفه ای و به صورت ساختار یافته برای دوستان فارسی زبان تهیه گردیده و به صورت مستمر مورد بازبینی قرار گیرد و در این راستا سایت پرشین آرت پدیا جهت ارائه این مباحث شروع به فعالیت نمود. امید بسیار دارم با همکاری دوستان فارسی زیان در سراسر جهان به صورت مستمر بر کیفیت آموزشهای این مجموعه افزوده گردد و شاهد اتفاقات بسیار مثبت و زیبایی از این رهگذر باشیم.مجموعه آموزشی و سایت پرشین آرت پدیا به جهت توسعه فرآیند آموزش استاندارد هنرهای تجسمی سعی در استفاده از تجربیات ارزشمند اساتید در مباحث مرتبط با تکنیک های طراحی و نقاشی برای فارسی زبانان جهان دارد. امید است با همکاری شما دوستان عزیز شاهد توسعه هر چه بیشتر خدمات این مجموعه باشیم.

با احترام و آرزوی بهترین ها

حامد پورعلی