در این بخش فیلم های کوتاهی از مدرسین دوره های سایت در حین کار نشان داده شده است. دوستان در صورت تمایل می توانند از پکیج های آموزشی مدرسین مجموعه برای آموزش این تکنیک که در سایت قرار داده شده است استفاده نمایند.