فعالیت های حوزه طراحی حامد پورعلی

بدون تردید از طراحی می توان به عنوان مهم ترین و اساسی ترین واسط(مدیوم) در حوزه هنر تجسمی یاد نمود. مفهوم طراحی را به تعبیری می توان در واقع بیان هنرمند از فرم و فضا و نور و سایه دانست. در همین راستا در این مجموعه آموزشی نیز توجه به سزایی به حوزه طراحی شده است و از آن به عنوان پایه جهت آموزش هنرجویان در تکنیک های مختلف می توان یاد نمود.

حامد پورعلی را از جمله نقاشانی می توان دانست که همواره بر طراحی تاکید ورزیده و این روند جستجوگری در این حوزه را مسئولیت مداوم خود دانسته است. در همین راستا تعدادی از طراحی های سریع ایشان که در پاره ای از مواقع از مدل زنده صورت پذیرفته است در ادامه ارائه می گردد.

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید